Utskriftsvennlig versjon

Dagligarkiv

Dagligarkiv kan oppbevares i vanlige kontorrom, som tilfredstiller disse kravene:

  • Røyking og annen brannfarlig virksomhet er forbudt
  • Rommet skal kun inneholde elektrisk utstyr som er nødvendig for virksomheten i arkivlokalet.
  • Det skal ikke være sikringsskap o.l. i rommet.
  • Rommet skal være sikret mot vann og fukt.
  • Bygningsdelen i rommet skal minst ha brannmotstandsevne REI 30, og være utført i materialer som er avgrenset brennbare. Arkivlokalet skal ha håndslukkingsapparat.
  • Rommet skal ha stabilt klima, med vanlig romtempratur og relativ luftfuktighet ca 50%

Kontorrom der en skal ha arkiv, skal gå inn i det ordinære sikkerhetsopplegget for bygningen. Arkivmaterialet skal være sikret mot ulovlig tilgang og mot innbrudd. Det skal også være regler for hvem som har adgang til arkivet.

Laster...